Tổ chức hỗ trợ - giáo dục trẻ em thiệt thòi (0SEDC) Việt Nam

Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa

 • Địa chỉ
  Thôn Thanh Oai – xã Hữu Hòa – Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội
 • Địa chỉ Email
  trungtamdaynghetuthienquynhhoa@gmail.com
 • Số điện thoại
  0903 252 062

Form liên hệ

  0903 252 062