Tổ chức hỗ trợ - giáo dục trẻ em thiệt thòi (0SEDC) Việt Nam

Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa

Có một trung tâm dạy nghề từ thiện như thế!

Có một trung tâm dạy nghề từ thiện như thế!

Được thành lập từ năm 2007, Trung tâm này đã đón nhận, nuôi dưỡng, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hàng trăm người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn...

Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa - Mái ấm của người khuyết tật

Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa - Mái ấm của người khuyết tật

Với các học viên, Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa là nơi các em tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và tiếp thêm động lực để vượt lên số phận.

0903 252 062